Bugün - 22 Ekim 2020 Perşembe
İstanbul 27°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Yeni Üye
Siyaset Gündem Ekonomi Duyurular Sağlık Yaşam Özel Makaleler Kültür Spor Özel Haber Siyaset Diğer »
Haber Detayları

HALKLARIN EN TEMEL SORUNLARINI ANCAK SOSYALİZM ÇÖZER...  

DÜNYADA HER 10 KİŞİDEN BİRİ OKUR-YAZAR DEĞİL!773 MİLYON KİŞİ OKUMA YAZMA BİLMİYOR!KAPİTALİZM HİÇBİR SORUNU ÇÖZEMEDİĞİ GİBİ HALKLARIN EĞİTİM SORUNUNU DA ÇÖZEMEZ.

Gündem Haberi - 20 Eylül 2020 Pazar - 08:20
DÜNYADA HER 10 KİŞİDEN BİRİ OKUR-YAZAR DEĞİL!773 MİLYON KİŞİ OKUMA YAZMA BİLMİYOR!KAPİTALİZM HİÇBİR SORUNU ÇÖZEMEDİĞİ GİBİ HALKLARIN EĞİTİM SORUNUNU DA ÇÖZEMEZ.
Resmi küçültmek için üzerini tıklayın...

DÜNYADA HER 10 KİŞİDEN BİRİ OKUR-YAZAR DEĞİL!
773 MİLYON KİŞİ OKUMA YAZMA BİLMİYOR!
KAPİTALİZM HİÇBİR SORUNU ÇÖZEMEDİĞİ GİBİ HALKLARIN EĞİTİM SORUNUNU DA ÇÖZEMEZ.
HALKLARIN EN TEMEL SORUNLARINI ANCAK
SOSYALİZM ÇÖZER.
70 YILLIK TARİHİMİZ BUNUN ŞAHİDİDİR…UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü), 8 Eylül
Uluslararası Okur-yazarlık Günü dolayısıyla yayınladığı raporda;
Dünyada 773 milyon yetişkin ve
genç insanın okuryazar olmadığını açıkladı. Bu rakamın üçte ikisini kadınlar oluşturuyor.
* UNESCO’ya göre, dünyadaki ülkelerin yüzde 60’ı, yetişkin eğitimi ve öğretimine bütçelerinin yüzde 4’ünden daha azını
ayırıyor.
* Dünyanın okur-yazar olmayan yetişkin nüfusunun üçte biri Afrika kıtasında yaşıyor. Afrika,dünyada yüzde 66 ile en
düşük okuryazarlık oranına sahip.
* Ayrıca, dünya çapında 63 milyon ilk ve ortaokul öğretmeni, karantina önlemleri çerçevesinde okulların kapatılmasından etkilenmiş durumda.
*Kapitalizmin eğitim sistemi,
bireyi özgürleştirmez, köleleştirir.
Beyinleri tahakküm altına almak ister. Asla itiraz etmeyen, tartışmayan, sorgulamayan, itaat eden bir gençlik yaratmak ister.
* Kapitalist sistemde insan,emeğe yabancılaşmıştır, eğitim bu yabancılaşmaya rıza gösterilmesini sağlamayı amaçlar.
*Kapitalizmin eğitim felsefesi “Her koyun kendi bacağından asılır” diyen, ‘köşeyi dönmeyi’
amaç edinmiş insanlar yaratmıştır.
*Burjuvazi, bireyi her şeyin üstüne koyan,kitlelere karşı çıkan kişiler yetiştirmeye çalışır.
*Kapitalizmde eğitim ticari bir alan olarak görülür. Bu nedenle de eğitimin sorumluluğu devlet elinden alınarak adım adım özel
sektöre devredilmektedir.
* Kapitalist sistemde eğitim ayrıcalıklı bir sınıfın elindedir.Paran kadar eğitim alabilirsin.
* Kapitalist sistemde eğitim,aynı zamanda ulusal baskı aracıdır.
*Bugün halen kapitalist sistemde her yıl kötü beslenme ve önlenebilir hastalıklar nedeniyle
5 yaşına gelmeden ölen 11 milyon çocuk var.
İşte, kapitalizmin 300 yılda çözemediği açlık, işsizlik, sağlık,barınma, eğitim gibi insanların
en temel sorunları sosyalist sistemde çok kısa sürelerde çözülebilmiştir.
Sosyalizmde eğitim göğüslere takılan bir madalyadır.
Sosyalist ülkelerde, kapitalist ülkelerin “gelir” kaynağı olarak gördüğü sağlık, eğitim, kültür
hizmetlerinden ülkede yaşayan
herkes ücretsiz yararlandırılmıştır.Sosyalizmde eğitim de dahil her şey halkın yararının, refahının geliştirilmesi içindir. Eğitimin
merkezinde insan vardır. Halkın ve ülkenin çıkarlarını esas alan,halktan, bilimden, üretimden yana, toplumun gelişimini-ilerlemesini sağlayan ve buna hizmet
eden, demokratik ve bağımsızlıkçı bir muhtevaya sahiptir.
Sosyalist eğitimin başta gelen görevi, öyle bir insan, öyle bir halk yaratmak olmalıdır ki, bu
yeni insan, bu yeni halk, bir yandan geçmişin kalıntılarını üstünden silkinip atarken, bir yandan da yüksek bireysel ve toplumsal
yaşam koşullarını bilinçli bir şekilde yaratma yetisine sahip olsun...
SSCB’de (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) ilköğretimde en başarılı sınıf, bir yıl Lenin sınıfında ders görmeye hak
kazanıyordu. Bireysel başarı yerine sınıfça, kolektif başarı esas alınıyordu. Sınıfın başarısı
esastı.
Lenin sınıfına girildiği zaman çocukların bakışlarında büyük bir gurur izi okunuyordu.
Duvarlarda Lenin’in şu sözleri
yazılıydı:
“Okumak, Okumak ve Okumak”

SOSYALİST ÜLKELERDE EĞİTİM ALANLARINDAKİ KAZANIMLAR NELERDİR?
* Sosyalist ülkelerin tümünde eğitim parasızdır. Bireysellik ve rekabet yerine eşitlik ve dayanışma esastır.
*Bütün sosyalist ülkelerde çocukların beslenme, giyim ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır.
*Sosyalist eğitim sisteminin tek düşüncesi halkın bütün grup, sınıf ve katmalarına toplumda saygın bir yer edinebilmeleri için
eşit olanaklar sağlamaktadır.
*Halkın iktidarı kurulduğunda
eğitim durmaksızın artan bir ilerleme sağlar. Yeni eğitim sadece bireylerin kişisel sorunu değildir artık, halkı ilgilendiren temel
konu durumuna gelmiştir.
Devlet, aile ve kitle örgütleri,güçlerini genç kuşağı eğitmek ve yetiştirmek için birleştirirler.
* Sosyalist toplumda eğitim
sistemi; toplumsal ayrılıklar günden güne ortadan kalkar. Bu yanıyla kapitalist toplumla taban tabana zıttır.
* Sosyalist toplumda eğitim sistemi; işçileri, köylüleri, aydınları birbirlerine yakınlaştırır.
Toplumdaki bütün gruplara aynı kültür düzeyini kazandırır.
Onların daha sıkı ilişkilerde bulunmaları için uygun koşullar yaratır.
*Sosyalist toplumda eğitim
sistemi; bütün halkın hizmetindedir. Eğitim sistemi toplumu oluşturan her kişinin aynı düzeyde erişebilmesini sağlayan ilerici
dönüşümlerin hızlanmasına katkıda bulunur.
*Sosyalizmde emekçi halkın eğitim görmesini engelleyecek ne sınıf ne de toplumsal gruplar
vardır.
Sosyalist ülkelerde okuryazarlık oranını artırmak için
yapılanlardan örnekler verecek olursak;
1- SSCB’de okur-yazar olmayanların oranı devrim sonrasında sıfıra inmiştir.
* SSCB’yi oluşturan ülkeler
farklı diller konuşuyorlardı. Bu
nedenle okuma-yazma seferberliği aynı zamanda iletişim dilinin de ortaklaşması için yapıldı.
Okuma-yazma seferberliği 1918’den 1939 yılına kadar sürdü. 1926’da okur-yazar oranı %56.6’ya çıkarken, 1939’da Sovyet halkının neredeyse
tamamı okuma-yazma biliyordu.
* Sovyetler’de devrimin daha ilk yıllarında çocukların %100’ünün okula kayıt olması
sağlanmıştır.
* Sovyetler Birliği’nde zorunlu eğitim 10 yıldır. 6 yaşındaki bir çocuk hazırlık sınıfına gidiyor ve
ondan sonra bizdeki ilk-orta-lise dönemini de kapsayan bir öğretim süresini tamamlıyordu. Bu sürenin sonunda mezun olanların %90’ı yüksekokula gidiyor, geri kalan bir teknik okula ya da iş yaşamına atılıyordu.
* Sosyalist sistemde eğitim,
devlet eliyle yürütülür, örneğin
Sovyetler Birliği’nde 7–15 yaşları arasındaki bütün çocuklar için eğitim zorunludur. 1936
Anayasası’nda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yurttaşlarının eğitim hakkı şöyle tanımlanmıştır: “Bu hak genel ve ücretsiz yedi yıllık öğrenim, on yıllık öğrenimin geniş olarak gelişmesi, yüksek ücretsiz
eğitim, yüksekokullarda çalışmalarında üstünlük gösteren öğrencilere verilen devlet
bursları sistemi, okullarda ana
dilinde öğretim yapılması, fabrikalarda, devlet çiftliklerinde, makine ve traktör istasyonlarında ve kolektif çiftliklerde ücretsiz mesleki, teknik ve tarım eğitimi yoluyla elde edilir.”
* SSCB 1950’li yıllarda bilime ayrılan fonlar bakımından ABD’den geride kalmış iken,
60’lı yıllarda bu gösterge açısından dünya da en başta bulunuyordu.
2- Çin’de devrim öncesi okuma-yazma oranı %10’du. Devrim sonrası Sovyetler
Birliği’nin okuma-yazma seferberliği örnek alınmıştır.
* Çin’de 17 yaşına kadar kız-erkek tüm çocuklara teorik ve pratik eğitimin temelleri verilir.
3- Küba’da henüz devrimin 2. yılında kapitalizm tarafından bilinçli bir şekilde cahil bırakılan
halkı eğitmek için ilk etapta bütün okullar kapatılır ve yaklaşık 100 bin öğretmen ve öğrenci 6 ay boyunca halkla kaynaşma
okuma-yazma seferberliğine
katılırlar. Çok kısa sürede okur
yazar oranı %100’e yaklaşır.
* Küba’da devrim öncesi okuma yazma oranı çok düşük seviyedeydi. Devrim sonrasında
1960 yılında Fidel Castro bu gerçeği halka anlattı. İki yıllık orta öğretimden daha ileri eğitim görmüş olanlardan bir gönüllülük
istedi. Bu çağrıya toplumun tüm tabakalarından 5 bin kişi cevap verdi.
* Bu gönüllü öğretmenler
dağlık bölgelerde kurulan kamplarda özel eğitim gördüler.
Ortalama 50 gönüllüye 1 öğretmen verildi. Gençler gündüz,
yetişkinler ise akşamları bu kurslara devam ettiler. 1961 yılı bütünüyle “eğitim yılı” ilan edildi.
Bütün halk okuma-yazma seferberliğine katıldı. Halkın %23.6’sı,yani hemen hemen dörtte biri
okuma-yazma bilmiyordu.
Öncelikle okuma-yazma bilmeyenler araştırıldı. Kimler olduğu ve nerede oturdukları tespit edildi. Daha sonra öğretmenler ve öğrenciler için milyonlarca kitap basıldı. Yalnız okullarda değil, evlerde, dükkanlarda, büro ve
fabrikalarda derslikler açıldı.
Bir kısım gönüllü öğretmen, ülkenin dağlık bölgelerine giderek ömürlerinde kitap yüzü görmemiş çiftçilerle ailelerine okuma yazma öğrettiler.
* Kısa sürede eğitim ordusu 271 bin kişiye ulaştı. Bunların 121 bini normal günlük işlerini
yaptıktan sonra, günde ortalama iki saat kadar eğitim seferberliğinde çalışan “halk öğretmenleriydi.”
* Eğitim ordusunun 100 binin üzerindeki geri kalan kısmı ise aynı zamanda öğrenimlerine
devam eden, okul çağındaki çocuklar oluşturuyordu. Bunlara “brigadista” deniliyordu. Okulları tatile girince belli bir köylü
ailenin yanına gönderilir, orada 3-4 ay köylü ailesiyle birlikte yaşayarak hem onlara
ders veriyor hem de işlerine yardım ediyordu. Kızlar da köylük bölgelerde ders veriyor ve bir
ortaokul öğretmeninin başkanlığında gruplar halinde yaşıyorlardı.
* Küba’da zorunlu eğitim 9 yıldır, ders kitapları parasızdır. Her yıl milyonlarca ders kitabı basılmaktadır. 1967’de basılan ders
kitapları 5 milyonu bulmuştur.
Yayınlanan çeşitli kitapların toplamı devrimden önce 1 milyonu bulmazken sadece 1967 yılında
bu miktar 8 milyonu aşmıştır.
SONUÇ OLARAK ;
* Kapitalizm, halkların eğitim
sorunu dahil hiçbir sorunu çözemez.
*Kapitalizmde eğitim, sömürü
üzerine şekillenmiştir parası
olan okur parası olmayan okuyamaz.
*Kapitalizmde eğitim, burjuvazinin çıkarlarına göre şekillenir, eğitim alanlar patronların
ucuz iş gücü yapılırlar.
* Kapitalizmde eğitimin
amacı, düzene uygun kafalar
yetiştirmektir.
* Kapitalizmde eğitim “her koyun kendi bacağından asılır” düşüncesinin genç beyinlere
aşılanmasıdır.
Sosyalizmde ise eğitim ilerici, demokratik, bilimsel,halkçı, insancıl temellere dayanan bir eğitim sistemidir.
Dünya halklarının bütün sorunlarının çözümü sosyalizmdedir
Halk Okulu Dergisi Sayı 45

 

 
Anahtar Kelimeler:
Kaynak / Editör
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Gündem Haberleri
19 Ekim Pazartesi Leverkusen Yabancılar Dairesi Önündeydik
GRUP YORUM: SEVDANIZA AND OLSUN
Gazi Halk Cephesi Katledilen Dilek Doğan İçin Yazılamalar Yaptı

Gazi Halk Cephesi Katledilen Dilek Doğan İçin Yazılamalar Yaptı
İkitelli Halk Cephesi Hasta Tutsak Ali Osman Köse İçin Yazılama Yaptı
Tahir Elçi Duruşmasına Sadece İktidar Yanlısı Gazeteciler Alındı
TAVIR DERGİSİ HELİN ÖZEL SAYISINI TEMİN EDEBİLECEĞİNİZ YERLER
ÇAYAN HALK CEPHESİ AÇIKLAMA
Diğer Başlıklar

HALKIN HUKUK BÜROSU AÇIKLAMA
19 Ekim Pazartesi Leverkusen Yabancılar Dairesi Önündeydik
GRUP YORUM: SEVDANIZA AND OLSUN
Gazi Halk Cephesi Katledilen Dilek Doğan İçin Yazılamalar Yaptı
İkitelli Halk Cephesi Hasta Tutsak Ali Osman Köse İçin Yazılama Yaptı
Tahir Elçi Duruşmasına Sadece İktidar Yanlısı Gazeteciler Alındı
TAVIR DERGİSİ HELİN ÖZEL SAYISINI TEMİN EDEBİLECEĞİNİZ YERLER
ÇAYAN HALK CEPHESİ AÇIKLAMA
'Devlet Hiyerarşisi Irkçılıktan Nemalanıyor'
Che Tercihini Yaptı Ve Devrimi Seçti! Biliyoruz Ki Tek Kurtuluş Yolu Devrimdir! 
yorumcahaber1.com
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
(130 Online) 0,11ms